De diepte in......

 Ik deze workshop van 2,5 uur wordt vanuit verschillende invalshoeken, die eigenlijk weer heel veel overeenkomsten en raakvlakken hebben, ingegaan op de relatie tussen bewegen en cognitief leren.

Wat gebeurt er in je hersenen bij bewegen?

Wat is sensomotoriek en hoe verhoudt zich dat met cognitief leren?

Wat zijn executieve functies en wat hebben die er mee te maken!

Jongleren?

Aërobe training?

Ik denk dat het heel vruchtbaar is om deze workshop te koppelen aan de workshop ' sensomotoriek & leerrijpheid'.

 Ja!       ik heb interesse in deze workshop cognitief- en motorisch leren
Mail hier   kosten: € 80,=

Ja!       de combinatie van workshops Sensomotoriek en Motorische Leerrijpheid
            bij kleuters wil ik graag combineren in een dag 10.00 -  16.00 uur.
Mail hier    kosten € 150,=

 Ja!      ik  zou wel een verdieping willen doen in drie dagdelen 9.00 - 20.00 uur
              - Leerrijpheid & motorische ontwikkeling van het jonge kind +
              - Cognitief- en motorisch leren en de onderlinge relatie
Mail hier    kosten € 235,= incl. maaltijd