Wat is nodig om te gaan leren

Workshop van een dag

In deze workshop krijg je informatie over de relatie tussen de (senso) motoriek en de leerrijpheid van kleuters bij hun overgang naar groep drie. De overgang van de kleuterklas naar groep drie is een overgang van spelen naar leren.

Er bestaat een sterke relatie tussen de (senso) motoriek en de cognitieve taken die vanaf groep 3 van een kind verwacht worden. Je krijgt informatie over de motorische vaardigheden waarover een kind zou moeten beschikken om succesvol in groep drie te functioneren.

Er wordt een observatielijst met 11 items besproken waarmee de benodigde motorisch en sociaal emotionele voorwaarden te registreren zijn.

Datum          :  Nader te bepalen/ in overleg     10.00 - 15.30 uur
               
Locatie         :  Baarsjesweg 254 hs Amsterdam

Prijs             :  € 135,=  (incl. screeningsformulieren)
Teamtraining : mogelijk en voordelig!

Inschrijven    : imotoriek@gmail.com
 

Zie ook www.motoriek.nl/praktijk/leerrijpheid

Combinaties van verschillende workshops zijn goed mogelijk:

Ja!      ik heb interesse in deze workshop cognitief- en motorisch leren
Mail hier kosten: € 80,=

Ja!      de combinatie van workshops Sensomotoriek en Motorische Leerrijpheid
           bij kleuters wil ik graag combineren in een dag 10.00 - 16.00 uur.
Mail hier kosten € 150,=

Ja!       ik zou wel een verdieping willen doen in drie dagdelen 9.00 - 20.00 uur
            - Leerrijpheid & motorische ontwikkeling van het jonge kind +
            - Cognitief- en motorisch leren en de onderlinge relatie
Mail hier kosten € 235,= incl. maaltijd