Leerlingvolgsysteem

De Leerling Volg Systeem bewegen en spelen stelt een docent in staat om grote groepen kinderen globaal te observeren met een leerlingvolgsysteem. Met deze informatie wordt snel en efficient gekeken wat een kind motorisch beheerst. Met deze informatie is het mogelijk om:
-  lessen aan te bieden in de zone van de naaste ontwikkeling van een kind;
-  kinderen naar een MRT-er of fysiotherapeut te verwijzen;
-  homogene groepsindelingen te maken waardoor een nieuwe vorm van
   differentieren binnen de gymles mogelijk wordt;
-  te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een motorische test 

Persoonlijk handelingsplan opstellen

Met de resultaten van het LVS kan een handelingsplan en een remedieprogramma met o.a. beweegkaartjes/ huiswerkprogramma voor thuis opgesteld worden waardoor de motoriek verbeterd wordt.

Verder komt er in deze cursus aan bod:
- de motorische ontwikkeling
- het begeleiden van kinderen en ouders;
- het voeren van oudergesprekken;
- de inrichting van het schoolplein;
- het verwijzen naar een specialist met een ander specialisme 
 

Duur en indeling van de cursus

De cursus duurt twee dagdelen maar het programma is erg goed uit te breiden. Het is zeer aan te bevelen deze cursus met meerder docenten van een school te volgen zodat het goed implementeerbaar wordt binnen de school, breed gedragen wordt en niet van een enthousiaste docent afhankelijk is. 

Na de cursus ben je in staat alle kinderen van 2-15 jaar globaal te screenen met het Leerlingvolgsysteem en heb je inzicht in de motorische ontwikkeling.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een certificaat van de Stichting MRT in beweging.

Programma


Dagdeel 1 (3 uur)
- Startbijeenkomst
- Motorische ontwikkeling
- Observeren en registeren met het Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen.


Dagdeel 2 (3 uur)
- Intervisie over LVS naar n.a.v. praktijk opdracht met video opnames
- Schoolplein en verwijzen


Voor de cursus is het prettig enige ervaring te hebben met het werken met een videocamera en in staat zijn op een eenvoudige manier beelden van de camera op een CD te branden (beter nog een filmpje te maken in bv. Windows Movie maker).

Mogelijke uitbreiding van de cursus LVS met;

Dagdeel 3
- Praktijkles                                                          half dagdeel
- Opstellen handelingsplannen/ Stereotypen      half dagdeel                          
- Remediekaartjes /  10 x schema’s                    half dagdeel
- Oudergesprekken