bewegen op muziek als remedie

MRT steps is een methode voor kinderen van acht jaar en ouder om hun motorische vaardigheden te verbeteren. Oudere kinderen zijn vaak moeilijk te motiveren om een lang oefenprogramma uit te voeren. Daarom is er gezocht naar een andere oefenvorm die hen aanspreekt. Dit is steps. Muziek en dans kunnen het programma verlevendigen en weer andere kinderen aanspreken en motiveren. 

In de workshop is een een theorie en een praktijk gedeelte.
In het theoriedeel wordt er met behulp van een power point presentatie en videobeelden toegelicht voor wie en op welke manier MRT steps een toegevoegde waarde kan zijn voor het remedieprogramma.

Aan bod komt:

Theorie
- MRT aan oudere kinderen
- MRT steps inhoud en werkwijze
- Ritme, tempo, stoppen
- Bekijken beelden bijbehorende DVD
 

Praktijk
- Doornemen MRT stepkaartjes  
                                                        Evenwicht
                                                        Snelheid en Coordinatie
                                                        Symmetrie
                                                        Dissociatie

- Krachtoefeningen
- Low- impact voorbeelden
- Tijd en ritme
- Samenwerkingsvormen
 

Organisatie

De duur van de workshop is anderhalf tot twee uur.
De workshop is goed uit te breiden met een algemeen gedeelte over het geven van MRT aan de midden- bovenbouw van de basisschool en het VO.
meer info hierove bij de beschrijving van de cursus MRT in het VO.
Geinteresseerd, mail met  info@motoriek.nl