Hoe organiseer je MRT in de brugklas

Informatie over MRT in het Voorgezet onderwijs

 

Motorisch remedial Teaching in het Voortgezet Onderwijs komt grotendeels overeen met de MRT zoals die gehanteerd wordt bij jongere kinderen.
Grote bewegingsgroepen zoals evenwicht, symmetrie en dissociatie worden als kapstok gebruikt om het bewegen in onder te verdelen.

Het leeftijdsverschil is wel van invloed op de beleving van het kind en de vorm van remdie die gekozen 'moet' worden. De kinderen komen net van de basisschool, zijn een plek in een nieuwe brugklas aan het zoeken en krijgen dan ook nog te horen dat ze op motorisch gebied onder het gemiddelde scoren. Op die leeftijd is je lichaam als een moeilijk onder controle te krijgen apparaat.

De ouders van kinderen in het VO staan veel mindere positief te opzichte van extra hulp bij de motoriek dan bij rekenen of taal. Vaak is bij rekenen of taal al op de basisschool een achterstand bekend. Waarom hebben ze van de basisschool nioets van een motorische achterstand gehoord?

Wij geven naast inhoudelijke cursussen over Motorisch remedial teaching ook hulp en spcifieke informatie over het implementeren van MRT binnen het VO.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden
info@motoriek.nl
 

Meer info is te vinden op surfgroep Motoriek