Leerlingvolgsysteem en Motorische test

Direct na de zomervakantie ga ik bij genoeg belangstelling starten met een opstart- en basiscursusus. Programma is geheel overeenkomstig aan dat van INHOLLAND. Mail naar info@motoriek.nl  als je vragen hebt of voorlopig wilt inschrijven. Maximaal 7 personen.

De basiscursus MRT stelt een docent in staat om grote groepen kinderen globaal te observeren met een leerlingvolgsysteem.
Daarnaast wordt er in deze cursus een uitgebreide motorische test aangeleerd waardoor zeer nauwkeurig is vast te stellen waar een kind zich in de motorische ontwikkeling bevindt. 

Persoonlijk handelingsplan opstellen

Met de resultaten van de motorische test (OMT) kan een handelingsplan en een remedie programma met o.a.. beweegkaartjes/ huiswerkprogramma voor thuis opgesteld worden waardoor de motoriek verbeterd wordt.  

Verder komt binnen de cursus aan bod 
-  de motorische ontwikkeling;
-  het begeleiden van kinderen en ouders;
-  het voeren van oudergesprekken;
-  het opstellen van een individueel handelingsplan
-  de inrichting van het schoolplein; 
-  introductie in de groeps MRT in mijn praktijk
-  Het bekijken van stimulerend speelmateriaal 
-  het verwijzen naar een specialist met een ander specialisme ruim aan bod. 

Duur en indeling van de cursus

De cursus duurt twaalf dagdelen en gedurende de cursus wordt er veel ervaring opgedaan met het bieden van remedie aan kinderen.
Elk jaar wordt er in Amsterdam één of meer cursussen in hele dagen aangeboden. Het voordeel van dit rooster is dat cursisten in een compact programma van zes hele dagen de cursus kunnen volgen. 

Na de cursus ben je goed in staat Motorisch remedial teaching op school of in een praktijk aan te bieden.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een certificaat van de Stichting MRT in beweging.

Schrijf je nu in, dan kun je na de zomer beginnen !
Voor informatie mail motoriek@gmail.com

Programma opstart- basiscursus 


 

Dag 1  (dagdeel 1 & 2)
- Startbijeenkomst
- Motorische ontwikkeling
- Observeren en registeren met het Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen. 


Dag 2   (dagdeel 3 & 4)
- Intervisie over LVS naar n.a.v.. praktijk opdracht
- Uitleg OMT-test


 Dag 3   (dagdeel 5 & 6)
- Nabespreken praktijkles
- Bespreken handelingsplan
- Stereotypen
- Remediekaartjes
- 10 x schema’s
- Oudergesprekken


Dag 4   (dagdeel 7 & 8)
- Verwijzen
- Groeps-MRT
- MRT- Materiaal bekijken
- Schoolplein


Dag 5   (dagdeel 9 & 10)
- Opstellen handelingsplan
- Intervisie remedieproces


Dag 6   (dagdeel 11 & 12)
- Eindpresentatie van de casus