Groepslessen en verdieping

Centraal in deze cursus van 6 dagen staan; het zelfstandig diagnosticeren, het opstellen van (groeps) handelingplannen, het werken met een kleine groep kinderen en het evalueren van de effecten van de interventies.
 

Uitnodigende situaties

Uitgangspunt van ‘groeps-MRT’ is het werken met een groep van 4 tot 8 kinderen in een uitdagende speel- en beweegomgeving.
Er wordt gewerkt naar een situatie waarin kinderen zich veilig en uitgedaagd voelen om veel, veelzijdig, op eigen niveau en naar eigen interesse te bewegen.
In deze groepjes wordt met individuele handelingsplannen gewerkt.
Tijdens de cursus wordt tevens naar eigen inzicht 28 uur vrije studieruimte ingevuld de vorm van een ‘Eigen opdracht’ en het bestuderen van literatuur.
 

Duur en indeling van de cursus

De cursus duurt twaalf dagdelen en gedurende de cursus wordt er veel ervaring opgedaan met het bieden van remedie aan kinderen.
Elk jaar wordt er in Amsterdam één of meer cursussen in hele dagen aangeboden. Het voordeel van dit rooster is dat cursisten in een compact programma van zes hele dagen de cursus kunnen volgen.

In September 2013 start de vervolgcursus MRT in Amsterdam. Interesse, geef je vast op, maximaal 12 personen.

Na de cursus ben je goed in staat Groepslessen Motorisch remedial teaching op school of in een praktijk aan te bieden. Om deze cursus te kunnen volgen is een certificaat van de basiscursus MRT een voorwaarde.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een certificaat van de Stichting MRT in beweging.

 

 Programma  


1. OMT casus

- Afnemen van motorische test,OMT bij (minimaal) 1 kind, invullen formulieren
  en opstellen handelingsplan.
- Voorbereiden, geven en evalueren van 12 lessen groeps-MRT
- Met LVS in kaart brengen van de overige kinderen in de groeps-MRT groep +
  opstellen van een handelingsplan voor deze kinderen.
- Evalueren en presenteren van resultaten. 


2. Nakijken en beoordelen van twee OMT casussen.

- Geven van adviezen over deze casussen over het te volgen remedieproces en
  andere vraagstukken die voortkomen uit de casus.  


3. Eigen opdracht

Het is de bedoeling dat je een product maakt, of een onderzoek doet naar een onderwerp wat een relatie heeft met Bewegen en Spelen (28 uur).
Het onderwerp vormt een bijdrage aan jouw eigen ontwikkeling en/of aan de ontwikkeling op jouw school.
Voorbeelden:
Het implementeren van MRT in je werksituatie;
Het ontwerpen van oefenkaartjes;
Het ontwikkelen van materiaal/ spel om de grote motoriek te verbeteren;
Een onderzoek; bijvoorbeeld naar relatie tussen niveaus LVS en niveaus in lessen/methode. 


4. Literatuur onderzoek

Tijdens de cursus worden er verschillende opdrachten gegeven over het bestuderen van literatuur die te maken hebben met bewegen en spelen.
Hierbij komen er vastgestelde maar ook zelf gekozen onderwerpen aan bod. Zo is het binnen de cursus mogelijk om zelf een verdieping te zoeken in een eigen interessegebied.


5. Opstellen portfolio 

Tijdens de cursus wordt er een portfolio opgesteld (zie studiehandeling) en wordt er bij een medecursist meegelezen in de rol van een 'Critical friend'.