begin van de sensorische ontwikkeling

Ongeveer 10 maanden na de geboorte, nemen de posturale reflexen het over. Zo is het kind dan in staat om te leren zitten, opstaan, lopen, praten, ed.

Amfibie Reflex

Deze komt eerst op de buik liggend op, dan op de rug.
De Amfibie reflex stabiliseert zich rond 4 tot 7 maanden na de geboorte, en blijft voor de rest van het leven aanwezig.
Deze reflex zet een beweging tegenovergesteld aan de ATNR (asymmetrische tonische nekreflex) op gang, en is daarom een belangrijke remmer van deze.
Wanneer de heup van de vloer getild wordt, buigt de knie zich om kruipen op de buik mogelijk te maken. Deze buik-kruip fase is belangrijk voor het trainen van de onafhankelijke bewegingen van de ledematen.

Als de Amfibie reflex onderontwikkeld blijft, zal het de ontwikkeling van het kruipen op de buik en op de handen en knieën in kruispatroon, en van de grove motoriek (sport) hinderen.
Verder zal het voor hypertone spieren zorgen en enkele primaire reflexen, zoals de TLR en de ATNR onvoldoende remmen (niet onder controle brengen).
Meer op surfgroep.
 

Hoofdrechting

Het Hoofdrechtingsreflex is een posturale reflex die aanwezig moet zijn en blijven vanaf 3 tot 4 maanden na de geboorte.
Deze reflex zorgt ervoor dat wanneer het lichaam van positie verandert, het hoofd automatisch in de verticale stand blijft staan.
Alleen wanneer dit zo is, kunnen de ogen zich goed focussen omdat het beeld dan stil blijft staan. Hierdoor wordt de concentratie beter en daardoor ook het geheugen.
Wanneer deze reflex afwezig blijft, zal het kind moeite hebben zijn ogen op hetzelfde punt en dezelfde afstand te focussen. Hierdoor zal de leesvaardigheid worden beïnvloed. Ook heeft het kind dan moeite met de balans, omdat de wereld om hem heen lijkt te draaien. Meer info surfgroep.

Sensomotoriek

Deze drie groepen reflexen zorgen voor het begin van sensomotorische ontwikkeling van het kind. "Sensomotorische" wil zeggen, beweging op gang gebracht door en/of met behulp van de prikkels van buitenaf. Dit kan zijn:
- temperatuur
- geluid
- zicht
- aanraking

Of prikkels van binnen uit:
- honger
- pijn

Het kind reageert motorisch op deze sensorische prikkels en leert zo de wetten der natuur. Vanuit reflexmatige bewegingen wordt een ervaringswereld opgebouwd, waarbij geluid, aanraking, licht, zwaartekracht belangrijke prikkels zijn voor de uitbreiding van gerichte bewegingen. Het kind gaat hierdoor vanuit de reflexmotoriek zijn eigen bewegingsmogelijkheden opbouwen.

Reflex en bewegen

De reflexen nemen af zodra deze niet meer belangrijk zijn om te kunnen overleven. Andere reflexen blijven bestaan denk aan de slikreflex als er iets achter op de tong ligt, de terugtrekreflex bij pijn, de hoestreflex bij vocht in de longen enz.